Kennis en leven.

Een leven in de kennis van God, beroofd van de praktische gemeenschap met God, is beroofd van datgene, waarin hoofdzakelijk de goddelijke vreugde der ziel bestaat. In dit opzicht is niets ellendiger dan een christendom dat zich bij niemand aanprijst. Welke heerlijke waarheden wij ook bezitten, zonder de genade, die uit de gemeenschap met God voortvloeit, dragen zij geen vrucht. Zij kunnen ons niet baten tegen de macht en de list van den vijand. het is de verwezenlijking van de gemeenschap met Jezus die ons tegen den satan sterk doet zijn; anders is hij sterk tegen ons, en hij zou ons met zich voorttrekken, werden wij niet bewaard door God, zelfs ondanks ons gebrek aan gemeenschap.