RegisterBijbelplaatsen: MattheŁs - Romeinen


MattheŁs

1:1-17 De komende Koning (1)
1:17 Correspondentie
1:18-25 De komende Koning (2)
2:1-6 In het voetspoor van de wijzen (1)
2:1-12 De komende Koning (3)
2:2 Correspondentie
2:11 In het voetspoor van de wijzen (2)
2:12 In het voetspoor van de wijzen (3)
2:13-18 De komende Koning (4)
2:23 Correspondentie - NazireŽr en Nazarťner
3:11 Over de doop met vuur en de vervulling met de Heilige Geest (1)
4:5-11 Vragen en antwoorden - verzoeking in de geest?
5:17-20 Uitlegging van Schriftuurplaatsen
5:31-32 Echtscheiding (2)
5:31-32 Echtscheiding en hertrouwen
6:9-13 Vraag en antwoord - Het "Onze Vader"
6:19-21 Een schat in de hemel
6:22 Correspondentie
7:11 Vragen en antwoorden - oordeelt niet
7:24-27 Zijn de gelijkenissen verslagen van reele gebeurtenissen?
10:9 Wel of geen staf of sandalen?
11:2-6 Correspondentie
11:17 Tenslotte - Gelovigen moeten vaker dansen
11:25-29 Komt tot Mij
12:5 Vraag en antwoord - werken op de sabbat
12:31-32 De persoonlijke aanwezigheid van de Heilige Geest op aarde (12)
12:40 Vragen en antwoorden
12:43-45 Het boek Ezra (12)
13:1-52 Correspondentie
13:1-52 Het Koninkrijk der hemelen & Het Koninkrijk van God (2)
13:1-52 Dopen... waarom eigenlijk? (3)
13:1-52 Van een schat en een sleepnet (1), (2)
13:12 Naar den overvloed
13:24-25 Slapende christenen
13:24-30 Zijn de gelijkenissen verslagen van reele gebeurtenissen?
13:33 Vraag en antwoord
14:29 Wonderen en tekenen in de Bijbel (3)
14:31 Kinderlijke eenvoud
16:18 Vraag en antwoord - poorten der hel
16:28 De verheerlijking op den berg
17:1-8 De verheerlijking op den berg
18:15 Correspondentie
18:15-20 Wie sluiten er uit?
18:19 De zogenaamde gebedsgenezing getoetst aan de Schrift (4)
18:20 Waar twee of drie vergaderd zijn in mijnen naam, daar ben Ik in het midden van hen
18:20 Wat betekenen de woorden: Vergaderd zijn in de naam...? (1) en (2)
18:21-35 Aanvaardt elkander (1)
19:3-9 Correspondentie
19:3-9 Echtscheiding (2)
19:3-9 Echtscheiding en hertrouwen
19:14 Dopen... waarom eigenlijk? (15)
19:15 Vraag en antwoord
20:1-16 Correspondentie
20:28 Correspondentie
21:22 De zogenaamde gebedsgenezing getoetst aan de Schrift (4)
21:28-31 Zeggen en doen
22:1-14 Correspondentie
22:1-14 Correspondentie
22:1-14 Correspondentie
22:1-14 Zijn de gelijkenissen verslagen van reele gebeurtenissen?
24:1-28 De groote verdrukking
24:3-31 De terugkeer van IsraŽl naar Palestina
24:29 Komt Christus voor of na het Duizendjarig Rijk?
25:5-7 Slapende christenen
25:14-30 De gaven en ambten in de Gemeente (1)
25:14-30 Talenten en ponden
25:31-46 Het duizendjarig rijk
25:31-46 De openbaring voor den rechterstoel van Christus
25:31-46 Dopen... waarom eigenlijk? (6)
25:31-46 Correspondentie
25:31-46 De opname van de gemeente (10)
26:52 Correspondentie
28:19 Dopen... waarom eigenlijk? (6)

Markus

1:14 Dopen... waarom eigenlijk? (10)
3:28-29 De persoonlijke aanwezigheid van de Heilige Geest op aarde (12)
6:8-9 Wel of geen staf of sandalen?
6:30-44 De Heer en zijne discipelen
9:1-8 De verheerlijking op den berg
9:43-48 Correspondentie - verklaring
10:30 Vraag + antwoord
10:30 Vragen en antwoorden - wanneer begint het eeuwige leven
10:39 Dopen... waarom eigenlijk? (5)
10:46-52 BartimeŁs
10:46-52 BartimeŁs, de blinde
10:46-52 Op de weg naar Jeruzalem
11:1-11 Op de weg naar Jeruzalem
11:24 De zogenaamde gebedsgenezing getoetst aan de Schrift (4)
13:17-19 Correspondentie
13:32 Correspondentie - De Zoon is toch alwetend?
16:16 Dopen... waarom eigenlijk? (10) en (11)
16:17-18 Genezing door het gebed
16:17 De zogenaamde gebedsgenezing getoetst aan de Schrift (2)
16:17 Is het verrichten van tekenen en wonderen iedere gelovige toebedeeld?
16:17 Lezers schrijven: John Wimber
16:17, 18 Het spreken in talen (1)

Lukas

1:8 Correspondentie
1:32-33 Christus' grootheid als Koning
1:33 Correspondentie
3:16 Over de doop met vuur en de vervulling met de Heilige Geest (1)
4:13 Vragen en antwoorden - wanneer kwam de duivel terug?
5:1-11 Mensen vangen
6:35 Correspondentie
6:35 Christus' grootheid als Koning
7:1-10 Een mens over wie Jezus Zich verwonderde
7:16 Christus' grootheid als Profeet
7:18-23 Correspondentie
7:32 Tenslotte - Gelovigen moeten vaker dansen
7:35 Wie zijn de kinderen der wijsheid?
7:36-50 Twee menschen voor God(1) en (2)
7:36-50 Zij heeft veel liefgehad
9:3 Wel of geen staf of sandalen?
9:27-36 De verheerlijking op den berg
9:29-32 Slapende christenen
9:34 Correspondentie
9:51-56 Evenwichtig christendom (4)
10:38-42 Het huisgezin te BethaniŽ (2). (3)
10:38-42 Maria van BethaniŽ
11:2-4 Vraag en antwoord - Het "Onze Vader"
12:1-2 Tijd en eeuwigheid
12:10 De persoonlijke aanwezigheid van de Heilige Geest op aarde (12)
12:27-30 Salomo, het gras en wij
12:35-48 De tweede komst des Heeren
13:16 De zogenaamde gebedsgenezing getoetst aan de Schrift (3)
13:21 Vraag en antwoord
14:7-35 Oren om te horen
14:26 Vraag + antwoord
15:1-3 Schaap, Munt, Zoon (1)
15:4-32 Schaap, Munt, Zoon (2)
15:11-32 Schaap, Munt, Zoon (3) en (4)
15:25 Tenslotte - Gelovigen moeten vaker dansen
16:2-4 Vragen en antwoorden
16:9 De christen en het geld (2)
16:8-13 Christen en welvaart
16:9-13 Vraag + antwoord
17:5,6 Correspondentie
18:35 Gelooft U wat U leest?
18:35 Wonderen en tekenen in de Bijbel (19)
18:35-43 BartimeŁs
19:1-10 ZacheŁs! haast u en kom af
19:1-10 ZacheŁs
19:1-10 Correspondentie
19:11-27 Talenten en ponden
19:11-27 Komt Christus voor of na het Duizendjarig Rijk?
22:14-20 De drie drinkbekers van Lukas 22
22:31 Tenslotte - Ziften als de tarwe
22:35 Heeft u ook iets ontbroken?
22:35-36 Wel of geen staf of sandalen?
22:36-38 Correspondentie
22:42 De drie drinkbekers van Lukas 22
22:44 Correspondentie
22:44-45 Slapende christenen
23:39-43 Het verloren paradijs des menschen en het gevonden paradijs Gods

Johannes

Het Evangelie van Johannes en de Brief aan de Romeinen
Zeven wonderen
1 Aanteekeningen op het Evangelie van Johannes (1)
1:25 Correspondentie
1:29 Uitlegging van Schriftuurplaatsen
1:29 Correspondentie
1:29 Vraag en antwoord
1:36-50 Menschen rondom Jezus
1:40-42 Hij leidde hem tot Jezus
2 Aanteekeningen op het Evangelie van Johannes (1)
2:4 Vragen en antwoorden
2:23-25 Dopen... waarom eigenlijk? (3)
3 Aanteekeningen op het Evangelie van Johannes (1)
3:1-2 Een bezoeker in de nacht
4 Aanteekeningen op het Evangelie van Johannes (1)
4:1-30 De fontein van Sichar
5 Aanteekeningen op het Evangelie van Johannes (2)
5:1-18 Zondig voortaan niet meer
6 Aanteekeningen op het Evangelie van Johannes (2)
6:53-56 Correspondentie - niet over het avondmaal
6:62 Correspondentie - slaat op de hemelvaart?
6:70-71 Waarom heeft de Heer Jezus ook Judas als apostel uitgekozen?
7 Aanteekeningen op het Evangelie van Johannes (2)
7:37-39 De persoon en het werk des Heiligen Geestes (2)
7:43 Verdeeldheid onder de JodenÖ, verdeeldheid onder ons
7:50 Een bezoeker in de nacht
8 Aanteekeningen op het Evangelie van Johannes (2)
8:1-11 Zondig voortaan niet meer
8:33 Vrijgemaakt
9 De blindgeboren bedelaar
9:16 Verdeeldheid onder de JodenÖ, verdeeldheid onder ons
9:35 Bijbelstudie (2)
10:1-18 Overvloedig leven
10:10 Het eeuwige leven (1)
10:16 Correspondentie
10:16 De eenheid van de gelovigen (1)
10:19 Verdeeldheid onder de JodenÖ, verdeeldheid onder ons
10:22 De zeventig weken van DaniŽl (6)
11:1-44 Het huisgezin te BethaniŽ (2), (3)
11:1-44 Maria van BethaniŽ
11:4 Correspondentie
11:51-52 De eenheid van de gelovigen (1)
12 Wie zijn leven liefheeft, zal het verliezen
12:1-8 Het huisgezin te BethaniŽ (3)
12:1-8 Maria van BethaniŽ
13:1-17 De Voetwassching
13:3-17 Vraag en antwoord
13:8 Voetwassing
14:12 De zogenaamde gebedsgenezing getoetst aan de Schrift (2)
14:13,14 De zogenaamde gebedsgenezing getoetst aan de Schrift (4)
14:15,16 De persoonlijke aanwezigheid van de Heilige Geest op aarde (4)
14:19 De toestand der wereld na de opname der Gemeente
14:21 Evenwichtig christendom (3)
14:26 De persoonlijke aanwezigheid van de Heilige Geest op aarde (4)
15:7 De zogenaamde gebedsgenezing getoetst aan de Schrift (4)
16:13 De persoonlijke aanwezigheid van de Heilige Geest op aarde (4)
16:13, 14 De persoon en het werk des Heiligen Geestes (3)
16:23 De toestand der wereld na de opname der Gemeente
17 De openbaring der eenheid
17 De eenheid van de gelovigen (1)
17 De eenheid van de gelovigen
17:1 De oogen ten hemel
17:4,5 De Vader geopenbaard (1), De Vader geopenbaard (2)
18:16 Vragen en antwoorden
19:38-39 Een bezoeker in de nacht
20:1-23 Jezus' opstanding: een geneesmiddel voor alle kwaad
20:19 Twee-gesprekken; De eerste dag der week
20:23 Correspondentie
21:15 Weid mijne lammeren!
21:16 Hoed mijne schapen

Handelingen

1:25 Waarom heeft de Heer Jezus ook Judas als apostel uitgekozen?
2:2-4 De persoonlijke aanwezigheid van de Heilige Geest op aarde (6)
2:4 Het spreken in talen (1)
2:5-37 De persoonlijke aanwezigheid van de Heilige Geest op aarde (7)
2:37-41 De persoonlijke aanwezigheid van de Heilige Geest op aarde (9)
2:38 Vraag en antwoord - Heilige Geest bij joden, samaritanen en heidenen
2:38 Vragen over de doop (1)
2:40 Dopen... waarom eigenlijk? (23)
2:42-47 De persoonlijke aanwezigheid van de Heilige Geest op aarde (10)
2:46 Correspondentie
3:1-11 Wonderen en tekenen in de Bijbel (21)
3:19-21 Komt Christus voor of na het Duizendjarig Rijk?
5:1-11 Correspondentie - spoedige begrafenis
5:3 De persoonlijke aanwezigheid van de Heilige Geest op aarde (12)
5:3,4 De persoon en het werk des Heiligen Geestes (1)
7 Stefanus (1), Stefanus (2)
7:56 Correspondentie
8:4 De christelijke vrijheid tot het prediken van den Heer Jezus Christus
8:17 Vraag en antwoord - Heilige Geest bij joden, samaritanen en heidenen
8:21-23 Dopen... waarom eigenlijk? (3)
8:26-40 De begrafenis van den Moorman
8:36-39 Dopen... waarom eigenlijk? (1)
8:37 Correspondentie - over de weglating van het vers
9:10-19 Dopen... waarom eigenlijk? (1)
10:9-16 Correspondentie
10:44-48 De persoonlijke aanwezigheid van de Heilige Geest op aarde (8)
10:45 Vraag en antwoord - Heilige Geest bij joden, samaritanen en heidenen
10:46 Het spreken in talen (1)
10:47 Vragen over de doop (1)
11:26 Over de verhouding tussen bekeerde Joden en heidenen (1)
15:2-29 Jeruzalem en Efeze
15:29 Correspondentie - onthouden van het bloed en het verstikte
15:29 Vragen en antwoorden
16:3 Beschouwing over den brief van Paulus aan de GalatiŽrs (5)
18:18 Bij het kolenvuur
18:24-28 Apollos, de welsprekende
18:24-28 Apollos
18:24-28 Apollos, de man machtig in de Schriften
19:1 Apollos
19:1-7 Dopen... waarom eigenlijk? (13)
19:23-41 Jeruzalem en Efeze
20:4 Tychicus
20:7 Correspondentie
20:7 De onderlinge bijeenkomst
20:7 Twee-gesprekken; De eerste dag der week
20:17-38 Afscheidswoorden (4)
21:7-13 Bij het kolenvuur
21:17-26 Vragen en antwoorden
21:21-26 Vraag + antwoord
22:16 Dopen... waarom eigenlijk? (9)
26:28 Over de verhouding tussen bekeerde Joden en heidenen (1)
27:9-44 Paulus schipbreuk

Romeinen

Het Evangelie van Johannes en de Brief aan de Romeinen
Beschouwing over den brief aan de Romeinen (1)
Papier-nood en papier-distributie
Christus in de Brieven (1)
Kort overzicht van den brief aan de Romeinen (1)
1 Beschouwing over den brief aan de Romeinen (1)
1 Kort overzicht van den brief aan de Romeinen (2)
2 Kort overzicht van den brief aan de Romeinen (2)
2:12-16 Vragen en antwoorden - behoudenis van onwetenden
3 Kort overzicht van den brief aan de Romeinen (2)
3:25 Correspondentie
3:25 Correspondentie
4 Kort overzicht van den brief aan de Romeinen (2)
4:11 Dopen... waarom eigenlijk? (24)
5 Kort overzicht van den brief aan de Romeinen (2)
5:6-10 De grondwaarheden van het Christendom; De zondeval
5:11 De grond, waarop onze bevrijding rust
5:13-14 De grondwaarheden van het Christendom; De zondeval
5:14 Correspondentie
5:17 Vraag en antwoord - "in het leven regeren"
6 Kort overzicht van den brief aan de Romeinen (2)
6:1-14 Met Christus ťťne plant (Rom 6:5)
6:3-4 Dopen... waarom eigenlijk? (25)
6:3-12 Dopen... waarom eigenlijk? (7)
7 Kort overzicht van den brief aan de Romeinen (2)
7 Vrijgemaakt (1)
7:2 De God der heerlijkheid
7:2-3 Echtscheiding en hertrouwen
7:2-3 Echtscheiding (3)
7:7-26 Ik, ellendig mens
7:14 Vraag + antwoord
7:15-25 TweeŽrlei wil
8 Kort overzicht van den brief aan de Romeinen (2)
8 Vrijgemaakt (1)
8:3 De menschwording van Gods Zoon
8:29-30 De grondwaarheden van het Christendom; De uitverkiezing (1)
8:32 Vader en zoon
8:33 Correspondentie
9 Kort overzicht van den brief aan de Romeinen (3) en (4)
9:1-13 IsraŽl en het evangelie (1)
9:3 Correspondentie
9:6-23 De grondwaarheden van het Christendom; De uitverkiezing (3)
9:14-23 IsraŽl en het evangelie (2)
9:23-33 IsraŽl en het evangelie (3)
10 Kort overzicht van den brief aan de Romeinen (3) en (4)
10 IsraŽl en het evangelie (3)
11 Kort overzicht van den brief aan de Romeinen (3) en (4)
11 IsraŽl en het evangelie (4)
11 De terugkeer van IsraŽl naar Palestina
11:15 De uitsluiting van Mirjam (2)
11:16-24 IsraŽl en het evangelie (5)
11:16-24 Over de verhouding tussen bekeerde Joden en heidenen (2)
11:16-36 Roeping en toekomst van IsraŽl (2)
12 Kort overzicht van den brief aan de Romeinen (5)
12:2 Wereldgelijkvormigheid
13 Kort overzicht van den brief aan de Romeinen (5)
14 Kort overzicht van den brief aan de Romeinen (5)
14:10 De openbaring voor den rechterstoel van Christus
14:13 Aanvaardt elkander (3)
15 Kort overzicht van den brief aan de Romeinen (5)
15:7 Aanvaardt elkander (1), (2) en (3)
16 Kort overzicht van den brief aan de Romeinen (5)
16:23 Quartus